Diskontinuita

25.11.2009 00:33

29. 4. 2009
Jsem nezaslouženej kocour. Si mne nezaslouží. Holka. Myslím, že mne nechápe. Myslím, že neví, jak složité procesy denně prožívám. Myslím, že si neuvědomuje, co s kocourem dělá, když něco dělá. Třeba když zahájí činnost v kuchyni.

1. Poklidně spící kocour je probrán libými pachovými signály.
2. Čichové buňky zaznamenají signál.
3. Čichové buňky vyhodnotí signál.
4. Čichové buňky jsou plně aktivovány.
5. Mozek přijímá informaci čichových buněk.
6. Mozek vyhodnotí informaci a vyšle signál chuťovým buňkám.
7. Chuťové buňky jsou plně aktivovány.
8. Srdeční činnost se zrychluje.
9. Slinné žlázy začínají vyvíjet zvýšenou produkci.
10. Čichové čidlo začíná pátrat po zdroji prvotního signálu.
11. Mozek vysílá chuťovým buńkám informaci, ať to s produkcí nepřeženou, nebo dojde k utopení jedince vlastními slinami.
12. Zrakové čidlo se přidává k čichovému, společně lokalizují zdroj prvotního signálu.
13. Svaly se začínají napínat a aktivizovat k činnosti.
14. Průtok krve srdečním svalem a cévami se zrychluje.
15. Sluchové čidlo se zapojilo do lokalizace.
16. Sluchové čidlo je maximálně nastražené.
17. Všechna čidla jsou plně aktivována.
18. Všechny svaly jsou maximálně aktivovány.
19. Plicní sklípky, sklepy a skulinky jsou plně aktivovány.
20. Dechová frekvence se zrychluje.
21. Hladké svalstvo žaludku je plně aktivováno a pracuje.
22. Sluchové čidlo zaznamenává podivné zvuky.
23. Mozek přejímá signál od sluchového čidla.
24. Mozek vyhodnotí zaznamenaný signál jako kručení v žaludku.
25. Mozek vydává povel k zahájení akce svalů a pohybového aparátu.
26. Ve spolupráci s čidly – lokalizátory prvotního vjemu – kostra a svaly iniciují mobilitu za vjemem.
27. Mozek ve spolupráci s nervovými zakončeními plně organizuje mobilitu.
28. Plně aktivovaná čidla předávají mozku signál, že cíle prvotního vjemu bylo dosaženo.
29. Mozek vysílá signál k zahájení aktivace hlasivek.
30. Mozek vysílá signál, že v zájmu dosažení kýženého výsledku musí hlasivky produkovat zvláště procítěné akustické signály.
31. Mozek vysílá signál zrakovému čidlu, že má rozšířením zornic evokovat cituplný efekt.
32. Mozek vysílá signál přední končetině, že se má zvednout do horizontální polohy.
33. Přední končetina se zvedá do horizontální polohy.
34. Mozek vysílá signál nejzadnější části kocoura, že se má stočit do výmluvné křivky.
35. Nejzadnější prodloužená část páteře se stáčí do velmi výmluvného ocasníku.
36. Zrakové čidlo ostražitě sleduje pracující subjekt.
37. Zrakové čidlo předává mozkové hemisféře ostražitě vysledované signály.
38. Mozková hemisféra vyhodnotí předaný signál.
39. Mozková hemisféra zděšeně hodnotí, že pracující subjekt dosud nevyhodnotil výmluvný ocasník jako jasnou neverbální otázku Navalíš konečně to maso?
40. Mozková hemisféra urychleně hodnotí možnost zapojení drápů a chrupu do přímého podnětu k větší vnímavosti subjektu.
41. Mozková hemisféra zamítá okamžitý nápad na zapojení drápů a chrupu jako neefektivní a úkon vedoucí leda k naštvání subjektu a minimalizace šance na vydání kýžené kořisti.
42. Mozková hemisféra vydává pokyn k zesílení plné aktivace všech smyslů a svalů.
43. Plně aktivované hlasivky zní stále naléhavěji.
44. Plně aktivované zornice zrakového čidla se začínají vysunovat z očních důlků.
45. Plně aktivované přední končetiny se téměř spínají v prosebných pohybech.
46. Plně aktivované buňky, nervová zakončení, svaly a trávicí ústrojí vibrují chtivou nadějí.
47. Proces základního instinktu získat potravu je dokonale synchronizován a realizován.

A holka?? Holka řekla: „Jako loudíš a slintáš marně, tohle je vepřové a to ti teda fakt nedám!!“

Tss! TSSSSSS!!

Proces neocení, maso neposkytne a ještě ho zavře do lednice, abych si ani sám nabídnout nemohl.

Tsss! Jdu do spisovny vypracovat rozsáhlé dílo na téma Neblahý vliv nedokonalých tvorů na dokonalé procesy chlupatého organismu aneb Mám já tohle zapotřebí??

Piškot Pišutka v.t.

 

© 2009 Copyrights Luci 04 - Všechna práva k textům a fotografiím vyhrazena

Tvorba www stránek zdarmaWebnode