Kočlegyně, kočlegové, kámňoušky, kámňouši

 

Ano! I u nás platí, že: Máš-li dobrého přítele, máš víc, než on :-)))

 

A naše  kámňoušky, kámňouši, kočlegyně, kočlegové, to jsou HODNĚ dobří  přátelé. Velký Mňaunitou, díky za ně.

 

 

Rubka, Rubyška, Princeznička - elegantní dáma s nádhernýma očima a ušlechtilou zálibou - meditační činnost na oblíbených odpočívacích plochách.

Velkou vášní je jí také jídlo a umí se ho velmi nekompromisně domáhat.

 

Max Maxíš Sluníčko - neúnavně aktivní  agent, který kromě zkoumání nezvyklých jevů vnáší na území dvounožců momenty překvapení a dbá o to,

aby nikdo neustrnul. A jeho životní heslo? Hlavně nenápadně!

 

 

Barunka - černá kočičí dáma, která ví, že nejsladší na světě je jídlo,  spánek a odpočinek. Mlsá neustále:-)

 

Dorinka - také černá kočičí dáma, která ovšem chvíli siesty pečlivě střídá s chvílemi her. Je úspěšnou myšilovkyní a zejména svou dvounožkyni Alču svými úlovky vyloženě těší .-)

 

Rozárka - křehká, ale statečná kočičí slečna, jejíž začátek života byl dost nešťastný. K Barunce, Dorince, Alče a Oldovi přišla s rozštěpem horního patra, přeraženou pánví a dalšími nemocemi. Díky láskyplné péči je z ní dnes hravá, spokojená rozpustilka.

 

 

Chilli - siamský charismatický elegán. Má oči, které mu závidí i nebe a jeho pohled hřeje i zebe . Kromě péče o kočlegu Milhouse proslul Chilli zejména zabitím Sváti, kterýžto však kupodivu byl reinkarnován a následně pověšen:-)

Milhouse - britský charismatický krásník. Často nazýván též Božský , dvounožkyní pak nazýván různě, obvykle nevýstižně. Má vlastní fan club a obdiv davu přijímá s nadhledem a skromností.

 

 

 

Damián live Silvier - nahatý ...och, pardon, bezkožichový divoch, který ihned po vpádu na své území uchopil vládu pevně do packy a už ji nepustí.

K jeho zálibám patří rozvoj a rozbor IT techniky, pomoc při všech domácích pracích a výchova psího kočlegy Goodyho. 

 

 

 Wyome May Blobs - zvaná též Liška a v poslední době Brůna. Její hlavní pozoruhodnou a netradiční zálibou je ostraha vodních zdrojů, kočkrétně zahradní studny. Tuto činnost vykonává velmi zodpovědně, zatím se nekýve. V kondici se udržuje lovem proteinových zákusků a tréninkem sumo ,

při němž využívá jako cvičnou pomůcku kočlegyni Jessii.

 

Betty - kočičí dáma, která je jen zdánlivě vážná, ale převážně  není na vážkách, má-li lovit vážky a dokáže jich vážně ulovit dost. Nepohrdne ani motýlem. Energii, získanou proteinovými doplňky, věnuje péči o kočlegyně Wyomku a Jessinku, výškovým výpravám na knihovnu a v jarních a letních měsících výpravám na stromy.

 

Romeo, černý švihák chouzavský - původně přiváben hlasem vábení milostného a okouzlen půvaby Wyomky , rychle však podlehl půvabům plné misky a mazlení dvounožkyně. Zcela správně usoudil, že zatímco jiných koček je na světě plno, místo, kde se o něj budou tak hezky starat, je jen jedno.

 

 

Bastien Baron z prádelního koše - typický mňauristokrat s ušlechtilými zálibami - pravidelná koncertní činnost v předsíni, elegantní mňaukrobacie

na cvičebním nářadí , původně snad sloužícím jako sušák prádla, dále systematická výchova služebnictva a nejnověji také řecko-římské zápasy s kočlegou Lucienem.

 

Venture of Beyrouth - z malého Medovníčka se proměnil v imponujícího elegána - z pohledu zepředu. Pohled zezadu nasvědčuje proměně ve veverku, ináč povedané drevokocúra. V budoucnu by se měl stát otcem mnoha překrásných drevokocúrčat, ééé, medovníčat :-)

Miš Potmehúd Džazíra Hviezdička - sestra Maš - energická kočičí dáma, která ví, co chce a předpokládá, že to také dostane.Předpokládá zcela správně .

Maš Manažérka Karamelka Hviezdička - sestra Miš - neméně energická dáma, která kromě běžných manažerských povinností zvládá také logistiku, zejména v oblasti přísunu potravy a výchovy mládeže.

Sheba Main Bastet - z ochmýřeného klubka proměna v dokonalou kočičí slečnu. V budoucnu bude spoluautorkou malých drevokocúřat.

 

Amadeus Merry Yard - mainský mývalí , důstojný i rošťácky rozverný, pozorný a gentlemansky se chovající mladý muž, který po chvilkových zmatcích a drobných mńauvantýrách s Panem Plyšovým  Psem  zakotvil v pozoruhodném vztahu s britskou slečnou Doreen. Kromě ní miluje také své dvounožce Adelku a Jardu a pivo.

Doreen z Lužinek - půvabná britská slečna, která našla svůj životní cíl v láskyplné péči o mužného Amadea , zaujímání velmi zajímavých lehacích pozic a v sledování nekonečného filmu Co se děje za naším oknem.

 

 

 

© 2009 Copyrights Luci 04 - Všechna práva k textům a fotografiím vyhrazena

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode